Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la  modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale. Această declarație este pentru a vă înștiința asupra tipului de informații colectate de la clienți și la modul în care utilizăm aceste informații.


Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, CNP, etc. 


Magazinul online www.bucuria.ro este administrat S.C. MASHA SRL-D care prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoare.

S.C. MASHA SRL-D nu transmite datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți. 


Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumparatorilor) privind situația contului lor de pe www.bucuria.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. CNP-ul este solicitat, suplimentar, în scopul depunerii trimestriale, la ANAF, a formularului cu numarul 394, prin care se înregistrează toate vânzările societătii. CNP - ul nu este obligatoriu atunci când vă faceți cont pe www.bucuria.ro.


CNP - ul este folosit doar pentru a emite factura fiscală. Factura este emisă în două exemplate. Un exemplat este oferit clientului, iar al doilea exemplar este depus la ANAF, pentru plata TVA, potrivit legislației în vigoare.


MASHA SRL-D, prin www.bucuria.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul saptămânal/lunar/trimestrial și  le poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.


Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a MASHA SRL-D și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat sau temporar.


Accesul la datele personale este strict limitat personalului MASHA SRL-D, care deține autorizația necesară și nevoia clar-definită pentru utilizarea datelor.


PRIN CITIREA DOCUMENTULUI AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.  TOTODATĂ, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DVS.PERSONALE ȘI DE A SOLICITA ȘTERGEREA TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A ACESTORA.


Dacă aveți întrebări sau nelamuriri în legătură cu politica de confidențialitate, nu ezitați să ne contactați la adresa de email office@bucuria.ro


Termeni si conditii

Acesti termeni de utilizare sunt aplicabili utilizarii site-ului www.bucuria.ro (denumit in continuare Furnizor). Orice persoana acceseaza acest website (denumita in continuare Utilizator) trebuie sa citeasca Termenii de utilizare prezentati in continuare, inainte de accesarea informatiei de pe website, si trebuie sa accepte acesti Termeni de utilizare fara alte limitari sau rezerve. Furnizorul isi rezerva dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adauga si/sau retrage in parte sau in intregime Termenii de utilizare.

In cazul in care nu acceptati Termenii de utilizare prezentati, va rugam sa nu mai accesati acest website. Consideram ca prin continuarea utilizarii website-ului, confirmati ca ati citit si acceptat in totalitate acesti Termeni de utilizare.

 

Copyright

Intregul continut al acestui website (texte, grafica, simboluri, scripturi, programe si alte date) este proprietatea Furnizorului si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor.

Folosirea oricaror elemente enumerate mai sus fara obtinerea unui acord prealabil de la detinatorii de drept se pedepseste conform legilor in vigoare.

Continutul acestui website nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice forma, incluzand dar nelimitandu-se la forma electronica fara permisiunea anterioara scrisa a Furnizorului.

 

Garantii si limitari

Tot continutul acestui website este oferit ca atare, atat timp cat este disponibil si fara o alta garantie. Furnizorul nu ofera nici o garantie, expresa sau implicita, in ceea ce priveste acest website si materialele oferite, inclusiv, dar fara limitare la functionarea, informarea, continutul, materialele sau produsele oferite pe website.

Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care website-ul nu poate fi accesat de catre utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Furnizorul isi rezerva dreptul ca in orice moment sa schimbe in parte sau in totalitate continutul informatiilor prezentate pe website, fara o notificare prealabila a Utilizatorilor. Furnizorul nu are obligatia de a actualiza acest website.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau desfiinta acest website fara o notificare prealabila a Utilizatorilor.

Furnizorul nu face nici o referire pe acest website la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor si acest website. Acest website va fi accesat de buna voie, iar Utilizatori isi vor asuma in mod irevocabil si neconditionat responsabilitatea pentru accesarea acestui website.

 

Conditii comerciale

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment preturile si/sau continutul ofertelor de pe website in functie de schimbarile ce au loc cu privire la produsele si serviciile comercializate.

 

Informatii cu caracter personal

Ne angajam sa colectam informatii cu caracter personal doar cu acordul si informarea dumneavoastra, atunci cand folositi serviciile Furnizorului, faceti solicitari legate de serviciile pe care vi le furnizam, va inregistrati pentru a primi informatii sau alte servicii sau raspundeti unor comunicari din partea Furnizorului (chestionare, sondaje).

Tipul de informatii cu caracter personal pe care le-am putea colecta cuprinde, spre exemplu, numele, adresa postala, data nasterii, genul, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informatii de stare civilă colectate la inregistrare sau prin sondaje.

Daca alegeti sa ne furnizati informatii cu caracter personal, acestea vor fi utilizate numai in scopurile declarate la colectarea lor.

Prin furnizarea de date catre Furnizor, sunteti de acord cu procesarea datelor conform acestei declaratii de confidentialitate.

 

Securitatea informatiilor

Va atragem atentia in privinta comunicatiilor pe Internet, cum ar fi e-mailul, care nu sunt securizate decat in urma incriptarii. Informatia pe care o puneti la dispozitie ar putea fi rutata printr-un numar de servere inainte de a ajunge la destinatie - aceasta este natura Internetului. Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau pierderea informatiilor personale care este in afara controlului sau.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul acestei declaratii de confidentialitate in orice moment ca raspuns la schimbarile intervenite in legislatia in vigoare.

 

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - MASHA SRL-D

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 102/2005 privind înfiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, MASHA SRL-D, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terti. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

    * prelucrate cu buna credinta si în conformitate cu dispozitiile legale;

     * colectate în scopuri determinate, explicite si legitime;

     * adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate si ulterior prelucrate;

     * exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;

     * stocate într-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor în care datele sunt colectate si prelucrate.

 

Datele prelucrate

Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

     * numele si prenumele

     * telefon/fax/email

     * adresa sau resedinta

     * cnp

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o functie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege. Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamântul, în mod expres si neechivoc, pentru acea prelucrare.

Consimtamântul nu este necesar în urmatoarele cazuri:

     * când prelucrarea este necesara în vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori în vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

     * când prelucrarea este necesara în vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;

     * când prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligatii legale a operatorului;

     * când prelucrarea este necesara în vederea aducerii la îndeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia îi sunt dezvaluite datele;

     * când prelucrarea este necesara în vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia îi sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;

     * când prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

     * când prelucrarea este facuta exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele ramân anonime pe toata durata prelucrarii.

Scopul colectarii datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv vanzarea cu amanuntul prin intermediul magazinului online www.bucuria.ro. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor întocmite în exercitarea activitatii societatii noastre, constituie o obligatie a clientului.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamântul clientului: persoanei vizate.

Autoritatile publice carora li se comunica date în cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si în consecinta, nu va fi necesar consimtamântul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

 

Garantii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Societatea MASHA SRL-D, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligatii de informare:

     * În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:

   o identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

   o scopul în care se face prelucrarea datelor;

           o informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

           o orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

     * În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

           o identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

           o scopul în care se face prelucrarea datelor;

           o informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

           o orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

       Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, datata si semnata.

  

Dreptul de acces

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la MASHA SRL-D, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. MASHA SRL-D este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a)informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b)comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c)informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d)informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e)informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor MASHA SRL-D, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la MASHA SRL-D informatiile printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) MASHA SRL-D este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la MASHA SRL-D, la cerere si în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va înainta MASHA SRL-D  o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

MASHA SRL-D este obligat sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

 

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va înainta MASHA SRL-D o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

MASHA SRL-D este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

 

Încheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor în vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, dupa caz:

    * durata valabilitatii contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului si pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative;

    * perioada necesara colectarii datelor/recuperarii creantelor;

În ceea ce priveste stergerea, distrugerea si arhivarea, procedura interna si modalitatile de realizare a acestor operatiuni, se stabilesc de catre fiecare operator, cu exceptia procedurii care se desfasoara potrivit prevederilor legale privind arhivele nationale. MASHA SRL-D, datorita activitatii pe care o desfasoara, este obligata, în baza unor dispozitii legale speciale, sa pastreze datele o anumita perioada de timp, dar dupa expirarea acesteia trebuie sa procedeze în una din modalitatile prevazute mai sus.

În cazul transferului datelor catre alt operator, este necesar ca operatorul initial sa garanteze ca prelucrarile efectuate de tert au scopuri similare cu prelucrarea initiala. În acest caz, societatea noastra este obligata ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate, informatiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

 

Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

MASHA SRL-D ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, director general, director economic), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 3 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;

Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;

La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).

Accesul în sediul societatii este monitorizat video, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hârtie sunt pastrate în dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

E-mail: office@bucuria.ro